ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมกา

สำนักงานเกษตรอำเภอพล  วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงกมล  อภิรัตนวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจสอบพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วมขัง) ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองมะเขือ

21 สิงหาคม 60 10:35:35