ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสุภิญญา พงษ์คำพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการ

สำนักงานเกษตรอำเภอพล  วันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสุภิญญา  พงษ์คำพันธุ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจสอบพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วมขัง) ในบริเวณพื้นที่ตำบลลอมคอม

21 สิงหาคม 60 10:33:02