ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ปล่อยแตนเบียน ต.หนองแวงโสกพระ

 วันที่23 มิ.ย.60 เวลา09.00น. โดยนางหนูพิศ  วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปล่อยแตนเบียน ต.หนองแวงโสกพระ

 

26 มิถุนายน 60 13:24:40