ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก

                       วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพลและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพล ต้อนรับนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ มาเป็นประธานเปิดงาน

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น

26 มิถุนายน 60 13:07:33