ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนสำนักงาน

วันที่  4/12/2561เวลา10.00น.นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนสำนักงาน เพื่อหารือข้อราชการพร้อมจะนำไปปฏิบัติต่อไป

6 ธันวาคม 61 11:35:54