ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี62

วันที่ 27/11/2561นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานฯ ประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี62

6 ธันวาคม 61 11:33:51