ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งแขกเกี่ยวข้าว”โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพล

วันที่ 27/11/2561 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธี “ฮ่วมฮัก ฮ่วมแฮง ฮ่วมแรง ลงแขกเกี่ยวข้าว”โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพล แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกรเข้าร่วมในพิธี ณ.ศพก. หมู่2 ต.ลอมคอม อ.พล

6 ธันวาคม 61 11:32:42