ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรมโครงการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ณ.โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

วันที่ 21/7/2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส. เข้าร่วมอบรมโครงการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ณ.โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

23 กรกฎาคม 61 12:03:20