ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9 ตำบ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9 ตำบลโสกนกเต็น...

วันที่ 20 กรกฎาคม นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ จัดเวทีชุมชนครั้งที่2ชุมชน11 ตำบลหนองมะเขือ

วันที่ 20 กรกฎาคม นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ จัดเวทีชุมชนครั้งที่2ชุมชน11 ตำบลหนองมะเขือ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จัด เวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน5 ตำบลโจดห

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จัด เวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน5 ตำบลโจดหนองแก...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561จัดเวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน 12 ตำบลหนอง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561จัดเวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน 12 ตำบลหนองแวงโสกพระ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 3 ตำ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 3 ตำบลหนองแวงนางเบ้า...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จัด เวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน 10 ตำบ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จัด เวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน 10 ตำบลเพ็กใหญ่...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561จัด เวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน 2 ตำบลโ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561จัด เวที โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่รายย่อย ครั้งที่ 2 ชุมชน 2 ตำบลโคกสง่า...

เข้าร่วมอบรมโครงการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ณ.โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

วันที่ 21/7/2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส. เข้าร่วมอบรมโครงการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ณ.โรงแรมขอนแก่นโฮ...

วันที่ 20 ก.ค. 61 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชน4 ตำบลเก่างิ้ว

วันที่ 20 ก.ค. 61 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชน4 ตำบลเก่างิ้ว...

วันที่ 20 ก.ค. 61 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชน7 ตำบลหัวทุ่ง

วันที่ 20 ก.ค. 61 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชน7 ตำบลหัวทุ่ง...