ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชน 1 ตำบลโคกสง่า

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 อบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชน 1 ตำบลโคกสง่า ...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยรุ่นที่ 4 ตำบลเพ็กใหญ่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยรุ่นที่ 4 ตำบลเพ็กใหญ่...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยรุ่นที่ 4 ตำบลหนองแวงนางเบ้า

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยรุ่นที่ 4 ตำบลหนองแวงนางเบ้า...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 6 ตำบลเมืองพล รุ่นที่ 4

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 6 ตำบลเมืองพล รุ่นที่ 4...

ประชุมสำนักงานเกษตรประจำเดือน สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ประชุมสำนักงานเกษตรประจำเดือน สำนักงานเกษตรอำเภอพล...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 1 ก.ค 61 น.ส. คมขำ เจริญอินทร์ อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 12 ตำบลหนองแวงโสกพระ รุ่นที่ 3...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 6 ตำบลเมืองพล รุ่นที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 6 ตำบลเมืองพล รุ่นที่ 1...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการขึ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการขึ...