ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ป

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภือพล มอบหมายให้นางสาววรรณา แสงอ่อน ติดตามงาน โครงการ 9101 ตามรอยเ...

ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภือพล ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ณ.บ้านโจดหนองแก ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภือพล พร้อมด้วยนางสาววรรณา แสงอ่อน , นางสุภิญญา พงษ์...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ...

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ณ ห้อง...

เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล ข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่ากา...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประ...

จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วย นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

กิจกรรมการจัดทำสัญญายืมเงิน ระหว่างคณะกรรมการระดับชุมชนกับกลุ่มสมาชิกในชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้า

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการจัดทำสัญญายืมเงิน ระหว่าง...

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 นาบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน รักษาราชการแทรเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน...