ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ หมู่ที่ 7 บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ หมู่ที่ 7 บ้านโนนพริก ตำบลโคกส...

ศึกษาดูงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ฯ บ้านหนองฮี อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน และนางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศึกษ...

การตัดสินการประกวดการทำอาหาร งานบุญคุ้มข้าวใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล เป็นประธานการตัดสินการประกวดการทำอาหาร งานบุญคุ้มข้าวใหญ่ อ.โ...

ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกาตรข้าวครบวงจร ปี 2561 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การผล

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมอบรมโครงการ...

ร่วมตรวจจุดระบบน้ำ ตำบลโหนองแวงโสกพระ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยนางวรรัมภา เถียรชานาถ ประมงอำเภอ และนา...

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานรับมอบพันธ์ปลากินพืชตำบลเก่า

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานรับมอบพันธ์ปลากินพืชตำบลเก่างิ้ว...

ร่วมประชุมสัญจรข้อราขการ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ตำบลลอมคอม

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรข้อราขการ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ตำบลลอมค...

คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสาวจิราภรณ์ หล้าดวงดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษต...

ตรวจรับและส่งมอบวัสดุโครงการ 9101 ฟื้นฟู กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ตำบลโนนข่า

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสาวจิราภรณ์ หล้าดวงดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจรับและส่งมอบวัสดุโครงการ 9101 ฟื้นฟู กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ต...

ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ9101ฟื้นฟูต.หนองแวงโสกพระ กิจกรรมเลี้ยงปลาและไก่ไข่

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ9101ฟื้นฟูต.หนองแวงโสกพระ กิจกรรมเลี้ย...