ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางวางจิราภรณ์ หล้าดวงดี ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยาการด้านการจัดการศรัตูข้าว ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยาการด้านการจัดการศรัตูข้าว ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท...

ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยาการด้านการจัดการศรัตูข้าว ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยาการด้านการจัดการศรัตูข้าว ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท...

ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ณ หอประช...

ร่วมจัดนิทรรศกาลและการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมจัดนิทรรศกาลและการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอ...

เตรียมสถานที่จัดนิทรรศกาลและการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2561 ณ ที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล เตรียมสถานที่จัดนิทรรศกาลและการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2561 ณ ที่ว...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส. ร่วมประชุม ผญบ.สัญจรตำบลเพ็กใหญ่ ม.5บ้านเพ็กใหญ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส. ร่วมประชุม ผญบ.สัญจรตำบลเพ็กใหญ่ ม.5บ้านเพ็กใหญ่...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อนร่วมกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านห้วยว่านหอม ตำบลหนองแวงน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อนร่วมกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านห้วยว่านหอม ตำบลหนองแวงนางเบ้า ...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เตรียมอุปกรณ์จัดนิทรรศกาลในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เตรียมอุปกรณ์จัดนิทรรศกาลในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพล...