ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 เมษายน 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 เมษายน 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมด้วย น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม...

ร่วมงานกีฬาโสกนกเต็นเกมส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา ร่วมงานกีฬาโสกนกเต็นเกมส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2561 น.ส.วรรณา แสงอ่อน ร่วมจัดเวธีตามนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมการประชุมเกษตรอำเภอและธุรการ

วัันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา ร่วมการประชุมเกษตรอำเภอและธุรการ โดยมีท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท....

อบรมกลุ่มแปลงใหญ่ 3 กลุ่ม ตำบลลอมคอม ครั้งที่ 2 ณ หมู่ 2 ต.ลอมคอม อ.พล

วันที่ 3 เม.ย 61 นางสุภิญญา พงคำพันธ์ อบรมกลุ่มแปลงใหญ่ 3 กลุ่ม ตำบลลอมคอม ครั้งที่ 2 ณ หมู่ 2 ต.ลอมคอม อ.พล...

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล

วันที่ 2 เมษายน 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล...

ประชุมประจำเดือน DW ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 2 เมษายน 2561 ประชุมประจำเดือน DW ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล...