ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ครั้งที่ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ครั้งที่ 2...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวครบวงจร ปี 2561 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวส่ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรบโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวครบวงจร ปี 2561 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิ...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้รับปุ๋ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวครบวงจร ป

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้รับปุ๋ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2561...

อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม กระบวนการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผล...

ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน เพื่อชี้แจง และติดตามการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน เพื่อชี้แจง และติดตามการด...

ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเก่างิ้วและคณะกรรมการ ศบกตซเก่างิ้ว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อนร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเก่างิ้วและคณะกรรมการ ศบกตซเก่างิ้ว...

ออกเยี่ยมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 5 เพีอ เตรียมรับการประเมิน

วันนี้ 5 พ.ค 61 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพล ออกเยี่ยมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 5 เพีอ เตรียมรับการประเมิน ...

เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 4 พฤษภาคม 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น...

เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 4 พฤษภาคม 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วย น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น...

เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น

วันที่ 3 พฤษภาคม 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วย นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ เยี่ยม ศพก.เครือข่าย ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น...