ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.

วันที่ 12 - 14 กันยายน 61 น.ส คมขำ เจริญอินทร์ นวส.ปฎิบัติการ และ น.ส อลิษญา ตาเสาร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปร...

ร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนที่บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา

วันที่ 14 กันยายน 2561 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนที่บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา...

ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องพิษภัยของสารเคมีภาคเกษตรที่บ้านโนนหอมโครงการชุมชนน่าอยู่

วันที่ 14​ กันยายน 2561 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องพิษภัยของสารเคมีภาคเกษตรที่บ้านโนนหอมโครงการชุมชนน่าอยู่...

ร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีฯ​ ณ​ องค์การบริหารส่วยตำบลหัวทุ่ง

วันที่ 14​ กันยายน 2561 น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ ร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีฯ​ ณ​ องค์การบริหารส่วยตำบลหัวทุ่ง...

สำนักงานตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น ติดตามงานโครงการข้าวครบวงจร ปี 2560 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชาด

วันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น ติดตามงานโครงการข้าวครบวงจร ปี 2560 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชาด...

ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการ เพอ่มประสิทธิการการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์ ปราชญ์ พ่อผอง เกตพิบูลย์

วันนี้ 13 ก.ย 61 ได้ออกไป ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการ เพอ่มประสิทธิการการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์ ปราชญ์ พ่อผอง เกตพิบูลย์ ตำบลโคกสง่า แก่ เกษตรก...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย (โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) บ้านชัยประเสริฐ ตำบลเก่า

วันที่ 13 กันยายน 2561 ท่านนายอำเภอพล ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย (โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) บ้านชัยประเสริฐ ตำบลเก่างิ้ว...

เข้าอบรมการจัดทำวีดีทัศน์ และปรับปรุงเวปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และอบรมผู้รับผิดชอบงานสถาบันฯ ภายใต้โค

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา,น.ส.คมขำ เจริญอินทร์,น.ส.อลิษญา ตาเสาร์ เข้าอบรมการจัดทำวีดีทัศน์ และปรับปรุงเวปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์แล...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอพล

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอพล ณ.หอประชุมชั้น...

ออกติดตาม โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองอรุณ ม.3 ตำบลลอมคอม

วันนี้ 10 ก.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ออกติดตาม โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองอรุณ ม.3 ตำบลลอมคอม...