ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มเห็ดบ้านหนองแวงโสกพระ ม.1 รับก้อนเห็ด 5000 ก้อน

วันที่ 14 มิ.ย 61 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ กลุ่มเห็ดบ้านหนองแวงโสกพระ ม.1 รับก้อนเห็ด 5000 ก้อน...

ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.5 ตำบลหนองแวงนางเบ้า

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.5 ตำบลหนองแวงนางเบ้า...

ูจุดทำโซล่าเซล กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านโนนพริก

วันนี้ 14 มิ.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ​ูจุดทำโซล่าเซล กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านโนนพริก...

ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต.หัวทุ่ง

วันที่ 13 มิ.ย.61 น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต.หัวทุ่ง...

จัดเวทีชุมชนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ม.4 ต.หัวทุ่ง

วันที่ 13 มิ.ย.61 น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ จัดเวทีชุมชนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ม.4 ต.หัวทุ่ง...

จัดเวทีชุมชนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ม.8 ต.หัวทุ่ง

วันที่ 13 มิ.ย.61 น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ จัดเวทีชุมชนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ม.8 ต.หัวทุ่ง...

ออกมาตรวจรับเห็ด 5000 ก้อนกับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า

วันนี้ 14 มิ.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ออกมาตรวจรับเห็ด 5000 ก้อนกับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า...

ร่วมออกจัดเวทีชุมชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ บ้านลอมคอม

วันนี้ 14 มิ.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ร่วมออกจัดเวทีชุมชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ บ้านลอมคอม...

ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ

วันที่ 13 มิ.ย 61 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ...

ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยั่งยืน และขี้แจงโครงการขึ้นทะเบัยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561 บ้านวังจาน ตำบ

วันที่13 มิถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยั่งยืน และขี้แจงโครงการขึ้นทะเบัยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561 บ้านวังจาน ตำบลหรองแวง...