ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกไทยนิยมครั้งที่4บ้าน ยานาง ม.2 และบ้านโนนแต้ ม.10 ตำบลเพ็กใหญ่

วันที่ 19 มิย. 61 นางสาวอัคควดี กั้วศรี ออกไทยนิยมครั้งที่4บ้าน ยานาง ม.2 และบ้านโนนแต้ ม.10 ตำบลเพ็กใหญ่...

ออกไทยนิยมครั้งที่4บ้านโคกสี ม.4 และบ้านหนองสะแบง ม.6 ตำบลเพ็กใหญ่

วันที่ 20 มิย. 61 นางสาวอัคควดี กั้วศรี ออกไทยนิยมครั้งที่4บ้านโคกสี ม.4 และบ้านหนองสะแบง ม.6 ตำบลเพ็กใหญ่...

ออกไทยนิยมครั้งที่ 4 บ้านหันใหญ่ ม 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ

วันที่ 20 มิย. 61 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ ออกไทยนิยมครั้งที่ 4 บ้านหันใหญ่ ม 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ ...

ต้อนรับคณะอาจาร์ยตรวจเยี่ยมจาก มสธ

วันนี้ 19 มิ.ย 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ต้อนรับคณะอาจาร์ยตรวจเยี่ยมจาก มสธ...

ต้อนรับคณะกรรมการประปวดจากจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 19 มิ.ย 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ต้อนรับคณะกรรมการประปวดจากจังหวัดขอนแก่น ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาส

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการขึ...

วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาสัม

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการขึ...

ร้วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเดีนปี 2561 บ้านหนองบัวน้อ

วันที่ 19 มิุถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อนได้รับมอบหมายร้วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเดีนปี 2561 บ้านหนอ...

เข้าร่วมสัมนา การรพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการพั

วันที่19/6/61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส. เข้าร่วมสัมนา การรพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาส

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการขึ...