ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นางบุเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพลร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

ร่วมการติดตั้งแก๊สชีวภาพ เกษตรกรตำบลหนองแวงนางเบ้า

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน ร่วมการติดตั้งแก๊สชีวภาพ เกษตรกรตำบลหนองแวงนางเบ้า...

ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผลิตข้าว

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางบุญเรืองศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ด อำเภอพล ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูกา...

เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และคัดเลือกคณะกรรมการระ

วันที่ 27 พ.ค. 2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และคัดเลือกคณะกรรมการระดับชุมช...

ออกจัดเวทีชุมชนครั้งที่1 ประมงอำเภอ และคณะกรรมการระดับชุมชน ของชุมชน 2 ตำบลลอมคอม เกษตรกรเข้าร่

วันนี้ วันที่ 27 พ.ค 61 ออกจัดเวทีชุมชนครั้งที่1 ประมงอำเภอ และคณะกรรมการระดับชุมชน ของชุมชน 2 ตำบลลอมคอม เกษตรกรเข้าร่วมจัดเวที จำนวน 250 ...

เตรีมสถานที่จัดงาน รับการประเมิน กลุ่ม พระเทพฯ และ งาน Field day

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เตรีมสถานที่จัดงาน รับการประเมิน กลุ่ม พระเทพฯ และ งาน Field day...

ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลหนองแวงนางเบ้า

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลหนองแวงนางเบ้า...

ประชุมชี้แจงผู้นำต.โนนข่าและต.หนองมะเขือโครงการเสริมสร้างรายฯ

วันที่ 25 พค. 61 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ ประชุมชี้แจงผู้นำต.โนนข่าและต.หนองมะเขือโครงการเสริมสร้างรายฯ...

จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลหนองแวงนางเบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา แสงอ่อน จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลหนองแวงนางเบ้า ณ องค์การบริหารส่...

ร่วมงาน Field Day อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมงาน Field Day อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น...