ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรมโครงการสร้างรายได้ฯเกษตรกร ชุมชน 8 โนนข่ารุ่นที่ 4

วันที่ 2-4 กค 61 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬจัดอบรมโครงการสร้างรายได้ฯเกษตรกร ชุมชน 8 โนนข่ารุ่นที่ 4...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1

วันที่ 6 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1 ...

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร เกษตรกร 200 ราย ณ ม.1 ตำบลหนองแวงโสกพระ

วันที่ 6 ก.ค 61 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร เกษตรกร 200 ราย ณ ม.1 ตำบลหนองแวงโสกพระ...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1

วันที่ 5 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1 ...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 10 ตำบลเพ็กใหญ่ รุ่นที่ 4

วันที่ 4 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 10 ตำบลเพ็กใหญ่ รุ่นที่ 4...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 12 และ13 ตำบลหนองแวงโสกพระ รุ่นที่ 4

วันที่ 4 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 12 และ13 ตำบลหนองแวงโสกพระ รุ่นที่ 4...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพี่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ณ.โรงแรม

4/7/61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายนายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพี่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่...

อบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราบย่อย รุ่นที่ 4 ตำบลเพ็กใหญ่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราบย่อย รุ่นที่ 4 ตำบลเพ็กใหญ่...

อบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราบย่อย รุ่นที่ 4 ตำบลหนองแวงนางเบ้า

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราบย่อย รุ่นที่ 4 ตำบลหนองแวงนางเบ้า...

อบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชน 1 ตำบลโคกสง่า

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชน 1 ตำบลโคกสง่า...