ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ

วันที่ 13 มิ.ย 61 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ...

ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยั่งยืน และขี้แจงโครงการขึ้นทะเบัยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561 บ้านวังจาน ตำบ

วันที่13 มิถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยั่งยืน และขี้แจงโครงการขึ้นทะเบัยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561 บ้านวังจาน ตำบลหรองแวง...

ออกจัดเวทีชุมชนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ ศาลาวัด ม.4 ตำบลลอมคอม

วันที่ 14 มิ.ย. 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ออกจัดเวทีชุมชนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ ศาลาวัด ม.4 ตำบลลอมคอม...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอเภอพล

วันที่ 13 มิ.ย. 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอเภอพล...

ร่วมอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ ของหน่วยงาน สวพ 3 ณ อบต.หนองแวงโสกพระ

วันที่ 12 มิ.ย 61 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ ของหน่วยงาน สวพ 3 ณ อบต.หนองแวงโสกพระ...

ร่วมเปิดงานขุดลอกอ่างเกษบน้ำละเลิงหวาย

วันที่ 12 มิย. 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมเปิดงานขุดลอกอ่างเกษบน้ำละเลิงหวาย ...

วมกับเจ้าหน้ากรมชลประทาน จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านห้วยว่านหอม ตำบลหนองแ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้ากรมชลประทาน จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นไม้ ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 12 มิถุนายน 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นไม้ ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอพล...

ชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราย

วันที่ 11 มิ.ย. 61 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราย 13.30น.นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานการประ...

ร่วมออก จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองไผ่ ม. 2 ตำบลลอมคอม

วันที่ 11 มิ.ย. 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ร่วมออก จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองไผ่ ม. 2 ตำบลลอมคอม...