ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตร ปี 2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตร ปี 2560...

โครงการแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ร่วมชี้แจงโครงการแปลงใหญ่ฯ ณ. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองฉันเพล ม.6 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น...

ปล่อยแตนเบียน ต.หนองแวงโสกพระ

วันที่23 มิ.ย.60 เวลา09.00น. โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปล่อยแตนเบียน ต.หนองแวงโสกพระ และมอบปัจจัยการผลิต...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพลและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพล ต้อนรับนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ มาเป็นประธานเปิดงาน งานวันถ่ายทอดเทค...

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพลร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี60 ณ ม.1 ต.โนนข่า เกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย

วันที่ 2 มิ.ย.60 โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ ศรีมาปัน นวส.ปฏิบัติการ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โครงการพ...

กิจกรรมรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี60 ณ ม.1 ต.โนนข่า

วันที่ 31 พค.60 โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี 60 ณ ม....

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรฯ ม.5 ต.โสกนกเต็น

สำนักงานเกษตรอำเภอพล อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรฯ ม.5 ต.โสกนกเต็น ในวันที่31 พฤษภาคม 2560 ...

ร่วมเปิดโรงเรียนหมื่นวัยวิชชาลัย ต.โนนข่า กิจกรรมร่วม MOU กับหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00น.สำนักงานเกษตรอำเภอพล.มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ ศรีมาปัน นวส.ปฏิบัติการ ร่วมเปิดโรงเรียนหมื่นวัยวิชชาลัย ต.โนนข่า กิจกรร...

ประชุม คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)

วันที่25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพลพร้อมด้วย นายสังเวียน เถียรชานาถ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุม ประชุม คณะอนุกรรมการช่วยเ...