ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็น รุ่นที่1

วันที่ 7 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็น รุ่นที่1 ...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 1 ตำบลโคกสง่า รุ่นที่ 1

วันที่ 7 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 1 ตำบลโคกสง่า รุ่นที่ 1 ...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 2 ตำบลลอมคอม รุ่นที่ 1

วันที่ 6 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 2 ตำบลลอมคอม รุ่นที่ 1 ...

ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร และประขุมคณกรรมการ ศบกต.เก่างิ้ว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร และประขุมคณกรรมการ ศบกต.เก่างิ้ว...

จัดอบรมโครงการสร้างรายได้ฯเกษตรกร ชุมชน 8 โนนข่ารุ่นที่ 4

วันที่ 2-4 กค 61 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬจัดอบรมโครงการสร้างรายได้ฯเกษตรกร ชุมชน 8 โนนข่ารุ่นที่ 4...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1

วันที่ 6 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1 ...

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร เกษตรกร 200 ราย ณ ม.1 ตำบลหนองแวงโสกพระ

วันที่ 6 ก.ค 61 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร เกษตรกร 200 ราย ณ ม.1 ตำบลหนองแวงโสกพระ...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1

วันที่ 5 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1 ...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 10 ตำบลเพ็กใหญ่ รุ่นที่ 4

วันที่ 4 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 10 ตำบลเพ็กใหญ่ รุ่นที่ 4...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 12 และ13 ตำบลหนองแวงโสกพระ รุ่นที่ 4

วันที่ 4 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 12 และ13 ตำบลหนองแวงโสกพระ รุ่นที่ 4...