ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 นาบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน รักษาราชการแทรเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอป...

ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เก็บตัวอย่างข้าวและดิน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เก็บตัวอย่างข้าวและดิน ในพื้นที่ ม.7 ต.โจดหนองแก ...

ออกติดตามสุ่มวัดผลผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านศรีกระดานพล ม.1 บ้านศรีกระดานพล ตำ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นวส.ชำนาญการ ออกติดตามสุ่มวัดผลผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านศรีกระดานพล ม.1 บ...

ติดตามการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ตำบลโนน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาวจิราภรณ์ หล้าด้วงดี นวส.ปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า...

เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม โครงการไทเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว. ณ. หอประชุมอำเภอพล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม โครงการไทเบฟ...

จัดกิจกรรมวันลงแขกเกี่ยวข้าว รักษาประเพณีไทย โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล จัดกิจกรรมวันลงแขกเกี่ยว...

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่บ้านหนองไผ่ และเตรียมงานวันลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ตำบลลอมคอม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่บ้...

ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านหนองอรุณหมู่ ที่3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา แสงอ่อน และนางสุภิญญา ...

เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชี

วันนี้ 14 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล พร้อมด้วย นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นักวิชาการส่งเส...