ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา.09.00น.โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามและอบรมการทำบัญชีโครงการ...

โครงการข้าวคุณภาพสูงฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา.09.00น.โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฯ อบรมโครงการข้าวคุณภาพสูงฯ ครั้งที่2 ณ ม.1 ต.โนนข่า ผู้เข้าร...

โครงการอาสาสมัครเกษตรฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา.09.00น.โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ต้อนรับนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล ประธาน อบรมโค...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา.13.00น.โดย นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการ9101ฯ และรับมอบกระถางพลาสติกฯ ณ...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา.14.00น.โดย นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อพิจารณา โครงการ 9101 ตามรอ...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบาร...

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตร ปี 2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตร ปี 2560...

โครงการแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ร่วมชี้แจงโครงการแปลงใหญ่ฯ ณ. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองฉันเพล ม.6 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น...

ปล่อยแตนเบียน ต.หนองแวงโสกพระ

วันที่23 มิ.ย.60 เวลา09.00น. โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปล่อยแตนเบียน ต.หนองแวงโสกพระ และมอบปัจจัยการผลิต...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพลและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพล ต้อนรับนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ มาเป็นประธานเปิดงาน งานวันถ่ายทอดเทค...