ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมเปิดโรงเรียนหมื่นวัยวิชชาลัย ต.โนนข่า กิจกรรมร่วม MOU กับหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00น.สำนักงานเกษตรอำเภอพล.มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ ศรีมาปัน นวส.ปฏิบัติการ ร่วมเปิดโรงเรียนหมื่นวัยวิชชาลัย ต.โนนข่า กิจกรร...

ประชุม คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)

วันที่25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพลพร้อมด้วย นายสังเวียน เถียรชานาถ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุม ประชุม คณะอนุกรรมการช่วยเ...

สัญญาใจ ไข่แดงแปลงใหญ่ ลดให้ได้ร้อยละ 20

"สัญญาใจ ไข่แดงแปลงใหญ่ ลดให้ได้ร้อยละ 20" ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบให้นายอุดม ราศรี กอพ.ขก. ร่วมกับ จนท.สนง.กอ.พ...

ออกติดตามกิจกรรมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 พค 60 นางหนูพิศ วรเชษฐ เกษตรอำเภอพล นายชัชวาลย์ ยืนยาว จากสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงานได้บูรณาการ ออกติดตามกิจกรรมเกษตรกร...

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)...

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)...

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)...

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดงานทำสัญญายืมเงินระหว่ง ศบกต. กับ กลุ่มเกษตรก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดงานทำสัญญายืมเงินระหว่ง ศบกต. กับ กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล โดยมีนายอำเภอพลเป็นประธา...

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการการดำเนินงานสถาบันกลุ่มยุวเกษตรกร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการการดำเนินงานสถาบันกลุ่มยุวเกษตรกร...

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยและไ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ผัก GAP)...