ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

d

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตร ปี 2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ชี้แจงการขึ้นทะเบียนแล...

โครงการแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ร่วมชี้แจงโครงการแปลงใหญ่ฯ ณ. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองฉันเพล ม.6 ต.หัวทุ่ง อ.พ...

ปล่อยแตนเบียน ต.หนองแวงโสกพระ

วันที่23 มิ.ย.60 เวลา09.00น. โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปล่อยแตนเ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพลและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพล ต้อนรับนายศิริวัฒน์...

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพลร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒน...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี60 ณ ม.1 ต.โนนข่า เกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย

วันที่ 2 มิ.ย.60 โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ ศรีมาปัน นวส.ปฏิบัติการ กิจ...

กิจกรรมรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ปี60 ณ ม.1 ต.โนนข่า

วันที่ 31 พค.60 โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้มอบปัจจัยการผลิต โครงการ...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรฯ ม.5 ต.โสกนกเต็น

สำนักงานเกษตรอำเภอพล อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรฯ ม.5 ต.โสกนกเต็น ในวันที่31 พฤษภาคม 2560 ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...