ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันนี้ 19 ก.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผล...

ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดครั้งที่2ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ

วันที่19 ก.ย.61 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดครั้งที่2...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการผลิตปุ๋ยอินทร์ ต.เมืองพล อ.พล

วันที่ 18 กันยายน 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการผลิตปุ๋...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการเห็ด ต.โสกนกเต็น อ.พล

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายกฤษณ์ เชื้อกุลา ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการเห็ด ต.โสกนกเต...

ได้รับคำสั่งจากนายอำเภอให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตำบลโคกสง่า

วันนี้ 18 ก.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ได้รับคำสั่งจากนายอำเภอให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ...

เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.

วันที่ 12 - 14 กันยายน 61 น.ส คมขำ เจริญอินทร์ นวส.ปฎิบัติการ และ น.ส อลิษญา ตาเสาร์ เจ้าหน้าที่บันท...

ร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนที่บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา

วันที่ 14 กันยายน 2561 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนที่บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา...

ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องพิษภัยของสารเคมีภาคเกษตรที่บ้านโนนหอมโครงการชุมชนน่าอยู่

วันที่ 14​ กันยายน 2561 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องพิษภัยของสารเคมีภาคเกษตรที่...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

            

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...