ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็น รุ่นที่1

วันที่ 7 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็น รุ่นที...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 1 ตำบลโคกสง่า รุ่นที่ 1

วันที่ 7 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 1 ตำบลโคกสง่า รุ่นที...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 2 ตำบลลอมคอม รุ่นที่ 1

วันที่ 6 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน 2 ตำบลลอมคอม รุ่นที่...

ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร และประขุมคณกรรมการ ศบกต.เก่างิ้ว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อน ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร และประขุมคณกรรมการ ศบกต.เ...

จัดอบรมโครงการสร้างรายได้ฯเกษตรกร ชุมชน 8 โนนข่ารุ่นที่ 4

วันที่ 2-4 กค 61 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬจัดอบรมโครงการสร้างรายได้ฯเกษตรกร ชุมชน 8 โนนข่ารุ่นที่ 4...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1

วันที่ 6 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1...

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร เกษตรกร 200 ราย ณ ม.1 ตำบลหนองแวงโสกพระ

วันที่ 6 ก.ค 61 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร เกษตรกร 200 ราย ณ ม.1...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่1

วันที่ 5 ก.ค 61 อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน9ตำบลโสกนกเต็นรุ่นที่...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

          

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...