ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับคณะอาจาร์ยตรวจเยี่ยมจาก มสธ

วันนี้ 19 มิ.ย 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ต้อนรับคณะอาจาร์ยต...

ต้อนรับคณะกรรมการประปวดจากจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 19 มิ.ย 61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ต้อนรับคณะกรรม...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาส

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ค...

วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาสัม

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ค...

ร้วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเดีนปี 2561 บ้านหนองบัวน้อ

วันที่ 19 มิุถุนายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อนได้รับมอบหมายร้วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเก...

เข้าร่วมสัมนา การรพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการพั

วันที่19/6/61 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นวส. เข้าร่วมสัมนา กา...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 พร้อมประชาส

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ค...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรำเภอพล ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ สำนักงานเกษตร...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

  

 

ดูเพิ่มเติม...