ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพล เพื่อติดตาม และชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ...

ร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านชาด ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล ร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านชาด ตำบลเมื...

เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใช้ประโยชน์จากสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หร

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 น.ส.ดวงกมล อภิรัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.อลิษญ...

ประชุมสมาชิกกลุ่ม นา แปลงใหญ่ บ้านหนองไผ่ ม.2 ลอมคอม เพื่อ เตรียมการประกวด นายบุญเพ็ง จับตะเ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ ประชุมสมาชิกกลุ่ม นา แปลงใหญ่ บ้านหนองไผ่ ม....

ประชุมประจำสัปดาห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 14/8/2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์ สำนักงานเกษต...

ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนย์มายุ 86 พรรษามหาราชินีในรัชกาลที่ 9 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในวโรก...

อบรม โครงการ ศพก . กิจกรรม พัฒนา ศจช . เครือข่าย บ้านหนองบะ หมู่ 3 ตำบลโคกสง่า

วันที่ 14 ส.ค 61 นางสุภิญญา พงคำพันธ์ พร้อมด้วย น.ส. คมขำ เจริญอินทร์ อบรม โครงการ ศพก . กิจ...

ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินเกษตรตำบลดีเด่นระดับประเทศจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศพก. ม.๗ บ้านโนนพ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเอพล ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินเกษตรตำบลดีเด่นระดับประเทศจา...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

          

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...