ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพล

โครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนาปี 2564/65  

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

​เตรียมสถานที่อบรม ผู้นำเกษตรกร คณะกรรมการศพก.

วันที่ 20 มกราคม 2565 ​ น.ส.​คมขำ เจริญอินทร์ และน.ส จิราภรณ์ หล้าดวงดี ​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายพิเชษ ยามา​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย​ น.ส.​คมขำ ...

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 20 มกราคม 2565 น.ส.​ดวงกมล​ อภิรัตนวงศ์​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ​ อบรมเกษตรกรโคร...

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายพิเชษ ยามา​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย​ น.ส.​ดวงกม...

ตรวจสอบแปลงยางพารา

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวสุดารัตน์   ปัตตาเน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสา...

ออกเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 20 มกราคม 2565นางสาวสุดารัตน์   ปัตตาเน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาว...

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวสุดารัตน์   ปัตตาเน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสา...

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวคมขำ เจริญอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจิรา...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

               

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...