ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอพล

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 20/04/2654 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ร่วมประชุมประจำส...

ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 7/04/2654 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ร่วมประชุมประจำสั...

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา

วันที่ 31/03/2564 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ...

ร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ

วันที่ 31/03/2564 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล ร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเก...

ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/

วันที่ 30/3/2564 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นายกฤษณ์ เชื้อกุลา นักวิชาการส่งเส...

ระชุมเพื่อพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 23-3-2564 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอพล ประ...

ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 16-3-2564 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล,เกษตรอำเภอสายที่2 และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงา...

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12-3-2564 นางสาวอัคควดี กั้วศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่ จากสำนักงา...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

               

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...