ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 นาบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน รักษาราชการแทรเกษตรอำ...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภ...

ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เก็บตัวอย่างข้าวและดิน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เก็...

ออกติดตามสุ่มวัดผลผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านศรีกระดานพล ม.1 บ้านศรีกระดานพล ตำ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นวส.ชำนาญการ ออกติดตามสุ่มวัดผลผลิตข้าวอินทรี...

ติดตามการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ตำบลโนน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาวจิราภรณ์ หล้าด้วงดี นวส.ปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานศูนย์เครื...

เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม โครงการไทเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว. ณ. หอประชุมอำเภอพล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน รักษาราชการแทน...

จัดกิจกรรมวันลงแขกเกี่ยวข้าว รักษาประเพณีไทย โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพล และเจ้าหน...

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่บ้านหนองไผ่ และเตรียมงานวันลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ตำบลลอมคอม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวนรักษาราชการแทนเกษตรอำเ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...