ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

d

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำภอพล ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (น้ำท่วมขัง) วันที่ 15 สิงหา

สำนักงานเกษตรอำภอพล ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (น้ำท่วมขัง) วันที่ 15 สิงหา...

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมกา

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมกา...

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสุภิญญา พงษ์คำพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการ

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสุภิญญา พงษ์คำพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการ...

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสุภิญญา พงษ์คำพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการ

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสุภิญญา พงษ์คำพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการ...

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญง

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญง...

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 9 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงา

สำนักงานเกษตรอำเภอพล วันที่ 9 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงา...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา.09.00น.โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และหัวหน...

โครงการข้าวคุณภาพสูงฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา.09.00น.โดยนางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพล มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฯ อบรมโครงก...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...