ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ บ้านโคกไม้งามม.7ตำบลหนองมะเขือ

วันที่ 6 ธค. 61สำนักงานเกษตรอำเภอพลนำโดยเกษตรอำเภอนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูงและนักวิชาการตำบลเข้าร่วมกิ...

ประชุมประจำเดือนสำนักงาน

วันที่ 4/12/2561เวลา10.00น.นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพล พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือ...

ประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี62

วันที่ 27/11/2561นายไพทูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอพลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมกับเจ...

งแขกเกี่ยวข้าว”โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพล

วันที่ 27/11/2561 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธี “ฮ่วมฮัก ฮ่วมแฮง ฮ่วมแรง ลงแ...

ประชุมพิจารณาเรื่องเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงอำเภอพล ณ.ห้องประชุมอำเภอพล

วันที่ 21/11/2561นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธาน ก.ช.ภ.อ.ประชุมพิจารณาเรื่องเกษตรกรผ...

ร่วมกับเกษตร ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตนาโยน ณ.ศพก. ตำบลโคกสง่า

วันที่ 18/11/2561 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ และ น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมกับเกษตร ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสา...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ออกตรวจแปลงผัก-ผลไม้ ของเกษตรกรในเขตอำเภอพล

วันที่ 16/11/2561 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ออกตรวจแปลงผัก-ผลไม้ ข...

ออกตรวจเยี่ยมแปลงผักในอำเภอพล พร้อมเจ้าหน้าที่ Top supermarket

วันที่ 14 /11/2561 น.ส.คมขำ เจริญอินทร์ และ น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ออกตรวจเยี่ยมแปลงผักในอำเภอพล พ...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

            

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...